Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Kỷ Tỵ 1989

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi kỷ tỵ

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Kỷ Tỵ 1989

Tuổi của Gia chủ: Kỷ Tỵ

Năm sinh : 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Việc xông đất vào đầu năm không chỉ là một tục lệ lâu đời mà đó còn là nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người dân Việt Nam. Theo như ông cha ta khi chọn tuổi xông nhà năm 2021 thì chúng ta nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi của Gia chủ đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm xông nhà cũng cần tương sinh với người xông nhà cho gia chủ.

Ngoài những yếu tố trên, người được chọn để xông đất đầu năm Tân Sửu 2021 cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đàng hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, Công việc làm ăn đang trên đà phát triển thì càng tốt. Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến xông nhà cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để không mang lại vận xui cho gia đình người khác. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu “sinh dữ, tử lành”.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Kỷ Tỵ 1989

I. Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Kỷ Tỵ năm Tân Sửu 2021.

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1989 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

II.Phân tích chi tiết cách chọn tuổi xông nhà năm mới Tân Sửu 2021 cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989

1. Tuổi Đinh Dậu (Sinh năm 1957)

Mệnh: Sơn Hạ Hỏa (Lửa Trên Núi)

Tuổi Đinh Dậu có ngũ hành là Tích Lịch Hỏa tương hợp với Đại Lâm Mộc của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương hợp với Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Đinh tương khắc với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Đinh tương sinh với Kỷ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Tỵ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

3: Tìm hiểu chi tiết về Bói tình yêu theo phần trăm chuẩn nhất

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

→Tổng điểm: 10/12 – Rất Tốt

3: Mùng 7 tết là ngày gì? Lễ Khai hạ là gì? – Báo Nông nghiệp Việt Nam

2. Tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949)

Mệnh: Tích Lịch Hỏa (Lửa Sấm Sét)

Tuổi Kỷ Sửu có ngũ hành là Tích Lịch Hỏa tương hợp với Đại Lâm Mộc của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương hợp với Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Sửu tam hợp với Tỵ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được.

→Tổng điểm: 10/12 – Tốt

3. Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 1948)

Mệnh: Tích Lịch Hỏa (Lửa Sấm Sét)

Tuổi Mậu Tý có ngũ hành là Tích Lịch Hỏa tương hợp với Đại Lâm Mộc của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương hợp với Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tý, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Mậu tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Tý nhị hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

→Tổng điểm: 10/12 – Rất Tốt

4. Tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956)

Mệnh: Sơn Hạ Hỏa (Lửa Trên Núi)

Tuổi Bính Thân có ngũ hành là Sơn Hạ Hỏa tương hợp với Đại Lâm Mộc của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương hợp với Sơn Hạ Hỏa của tuổi Bính Thân, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương khắc với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương sinh với Kỷ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Thân nhị hợp với Tỵ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được.

3: Giấc mơ thấy trâu: Điềm báo xấu hay tốt? Con số may mắn “trời cho”

→Tổng điểm: 9/12 – Tốt

5. Tuổi Kỷ Dậu (Sinh năm 1969)

Mệnh: Đại Dịch Thổ (Đất Nền Nhà)

Tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành là Đại Dịch Thổ tương khắc với Đại Lâm Mộc của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Không tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ không sinh, không khắc với Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Tỵ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

3: Tìm hiểu chi tiết về Bói tình yêu theo phần trăm chuẩn nhất

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

→Tổng điểm: 8/12 – Tốt

6. Tuổi Tân Dậu (Sinh năm 1981)

Mệnh: Thạch Lựu Mộc (Gỗ Cây Lựu)

Tuổi Tân Dậu có ngũ hành là Thạch Lựu Mộc không sinh, không khắc với Đại Lâm Mộc của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Chấp nhận được.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương khắc với Thạch Lựu Mộc của tuổi Tân Dậu, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Tân tương hợp với Kỷ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Tỵ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

3: Tìm hiểu chi tiết về Bói tình yêu theo phần trăm chuẩn nhất

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

→Tổng điểm: 8/12 – Tốt

7. Tuổi Quý Dậu (Sinh năm 1993)

Mệnh: Kiếm Phong Kim (Vàng Chuôi Kiếm)

Tuổi Quý Dậu có ngũ hành là Kiếm Phong Kim tương khắc với Đại Lâm Mộc của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Không tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương sinh với Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương hợp với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương khắc với Kỷ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Không tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Tỵ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

3: Tìm hiểu chi tiết về Bói tình yêu theo phần trăm chuẩn nhất

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

→Tổng điểm: 8/12 – Tốt

8. Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)

Mệnh: Thiên Thượng Hỏa (Lửa Trên Trời)

Tuổi Mậu Ngọ có ngũ hành là Thiên Thượng Hỏa tương hợp với Đại Lâm Mộc của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương hợp với Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Mậu tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Ngọ tương hại với Sửu của năm Tân Sửu, Không tốt.

→Tổng điểm: 8/12 – Tốt

9. Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Mệnh: Thiên Thượng Hỏa (Lửa Trên Trời)

Tuổi Kỷ Mùi có ngũ hành là Thiên Thượng Hỏa tương hợp với Đại Lâm Mộc của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương hợp với Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Mùi không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Mùi tứ hành xung với Sửu của năm Tân Sửu, Không tốt.

→Tổng điểm: 8/12 – Tốt

III. Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Tỵ khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

– Quý Mùi (Sinh năm 2003)

– Đinh Hợi (Sinh năm 1947)

– Quý Hợi (Sinh năm 1983)

– Ất Mão (Sinh năm 1975)

– Ất Mùi (Sinh năm 1955)

Xem thêm các bài viết khác

  • Cách xem Phong Thủy Phòng Ngủ
  • Cách xem Phong Thủy Phòng Khách
  • Cách xem Phong Thủy Phòng Bếp
  • Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Đinh Tỵ 1977
  • Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Kỷ Tỵ 1989
  • Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Tân Tỵ 2001
  • Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Ất Tỵ 1965
  • Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Quý Tỵ 1953

Related Posts