Bảng tra cung phi bát trạch, mệnh ngũ hành theo năm sinh

Xem bát trạch theo năm sinh

Xem bảng tra cứu cung phi bát trạch trong hôn nhân vợ chồng, mệnh ngũ hành theo tuổi đầy đủ chi tiết từ năm 1960 đến 2030 để bạn biết cung, mệnh của mình.

Đã từ lâu, việc xem mệnh theo tuổi, xem Cung mệnh (cung phi bát trạch), mệnh Ngũ hành được ứng dụng phổ biến và rộng rãi trong thực tế gồm:

– Xem tuổi kết hôn, xem bói tình duyên, xem tuổi vợ chồng

– Xem tuổi hợp tác làm ăn

– Xem tuổi xây nhà, xem hướng nhà hợp mệnh, hướng bàn thờ, hướng bếp…

– Xem ngày tốt xấu để khai trương, động thổ, mua xe, chuyển nhà…

– Lựa chọn màu sắc may mắn, màu hợp, tránh màu kỵ

– Lựa chọn con số may mắn…

Vì sao phải xem Mệnh Ngũ Hành?

Thuyết ngũ hành bao gồm 5 yếu tố chính tương ứng với 5 mệnh gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ có liên quan mật thiết với nhau qua hình thức tương sinh và tương khắc.

Còn Cung Mệnh (hay cung phi hoặc cung phi bát trạch, mệnh trạch) thì bao gồm các cung: Càn, Đoài, Cấn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Ly.

Mỗi mệnh lại tương ứng với các cung tạo thành cung mệnh như: Cung Càn, Đoài thuộc hành Kim; cung Cấn, Khôn thuộc hành Thổ; cung Chấn, Tốn thuộc hành Mộc; cung Khảm thuộc hành Thủy; cung Ly thuộc hành Hỏa.

Theo phong thủy truyền thống, Cung Mệnh ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và cả những vận hạn của một đời người từ khi sinh ra đến ngoài năm 30 tuổi. Bởi đây là khoảng thời gian quan trọng tạo ra nhiều bước ngoặt trong cuộc đời con người.

Do đó, biết cách xem Cung Mệnh có thể giúp ta nắm được khái quát về tính cách, sự nghiệp, hôn nhân, con cái, vận hạn… trong cuộc đời mỗi người ở cả hiện tại và tương lai.

Dưới đây, tuvingaynay.com cung cấp đầy đủ các thông tin về xem Cung Mệnh (cung phi bát trạch), Mệnh Ngũ Hành, xem mệnh theo tuổi đầy đủ các tuổi từ 1960 đến 2030 để bạn đọc tiện theo dõi và tra cứu.

BẢNG XEM CUNG MỆNH (CUNG PHI), MỆNH NGŨ HÀNH CÁC TUỔI TỪ NĂM 1960 – 2030

NĂM SINHTUỔI CAN CHIÂM DƯƠNG NGŨ HÀNHNGŨ HÀNH NẠP ÂMCUNG PHI NAMCUNG PHI NỮSinh năm 1960 mệnh gì?Canh TýDương ThổBích Thượng ThổTốn MộcKhôn ThổSinh năm 1961 mệnh gì?Tân SửuÂm ThổBích Thượng ThổChấn MộcChấn MộcSinh năm 1962 mệnh gì?Nhâm DầnDương KimKim Bạch KimKhôn ThổTốn MộcSinh năm 1963 mệnh gì?Quý MãoÂm KimKim Bạch KimKhảm ThủyKhôn ThổSinh năm 1964 mệnh gì?Giáp ThìnDương HỏaPhúc Đăng HỏaLy HỏaCàn KimSinh năm 1965 mệnh gì?Ất TỵÂm HỏaPhúc Đăng HỏaCấn ThổĐoài KimSinh năm 1966 mệnh gì?Bính NgọDương ThủyThiên Hà ThủyĐoài KimCấn ThổSinh năm 1967 mệnh gì?Đinh MùiÂm ThủyThiên Hà ThủyCàn KimLy HỏaSinh năm 1968 mệnh gì?Mậu ThânDương ThổĐại Trạch ThổKhôn ThổKhảm ThủySinh năm 1969 mệnh gì?Kỷ DậuÂm ThổĐại Trạch ThổTốn MộcKhôn ThổSinh năm 1970 mệnh gì?Canh TuấtDương KimThoa Xuyến KimChấn MộcChấn MộcSinh năm 1971 mệnh gì?Tân HợiÂm KimThoa Xuyến KimKhôn ThổTốn MộcSinh năm 1972 mệnh gì?Nhâm TýDương MộcTang Đố MộcKhảm ThủyKhôn ThổSinh năm 1973 mệnh gì?Quý SửuÂm MộcTang Đố MộcLy HỏaCàn KimSinh năm 1974 mệnh gì?Giáp DầnDương ThủyĐại Khê ThủyCấn ThổĐoài KimSinh năm 1975 mệnh gì?Ất MãoÂm ThủyĐại Khê ThủyĐoài KimCấn ThổSinh năm 1976 mệnh gì?Bính ThìnDương ThổSa Trung ThổCàn KimLy HỏaSinh năm 1977 mệnh gì?Đinh TỵÂm ThổSa Trung ThổKhôn ThổKhảm ThủySinh năm 1978 mệnh gì?Mậu NgọDương HỏaThiên Thượng HỏaTốn MộcKhôn ThổSinh năm 1979 mệnh gì?Kỷ MùiÂm HỏaThiên Thượng HỏaChấn MộcChấn MộcSinh năm 1980 mệnh gì?Canh ThânDương MộcThạch Lựu MộcKhôn ThổTốn MộcSinh năm 1981 mệnh gì?Tân DậuÂm MộcThạch Lựu MộcKhảm ThủyKhôn ThổSinh năm 1982 mệnh gì?Nhâm TuấtDương ThủyĐại Hải ThủyLy HỏaCàn KimSinh năm 1983 mệnh gì?Quý HợiÂm ThủyĐại Hải ThủyCấn ThổĐoài KimSinh năm 1984 mệnh gì?Giáp TýDương KimHải Trung KimĐoài KimCấn ThổSinh năm 1985 mệnh gì?Ất SửuÂm KimHải Trung KimCàn KimLy HỏaSinh năm 1986 mệnh gì?Bính DầnDương HỏaLư Trung HỏaKhôn ThổKhảm ThủySinh năm 1987 mệnh gì?Đinh MãoÂm HỏaLư Trung HỏaTốn MộcKhôn ThổSinh năm 1988 mệnh gì?Mậu ThìnDương MộcĐại Lâm MộcChấn MộcChấn MộcSinh năm 1989 mệnh gì?Kỷ TỵÂm MộcĐại Lâm MộcKhôn ThổTốn MộcSinh năm 1990 mệnh gì?Canh NgọDương ThổLộ Bàng ThổKhảm ThủyKhôn ThổSinh năm 1991 mệnh gì?Tân MùiÂm ThổLộ Bàng ThổLy HỏaCàn KimSinh năm 1992 mệnh gì?Nhâm ThânDương KimKiếm Phong KimCấn ThổĐoài KimSinh năm 1993 mệnh gì?Quý DậuÂm KimKiếm Phong KimĐoài KimCấn ThổSinh năm 1994 mệnh gì?Giáp TuấtDương HỏaSơn Đầu HỏaCàn KimLy HỏaSinh năm 1995 mệnh gì?Ất HợiÂm HỏaSơn Đầu HỏaKhôn ThổKhảm ThủySinh năm 1996 mệnh gì?Bính TýDương ThủyGiản Hạ ThủyTốn MộcKhôn ThổSinh năm 1997 mệnh gì?Đinh SửuÂm ThủyGiản Hạ ThủyChấn MộcChấn MộcSinh năm 1998 mệnh gì?Mậu DầnDương ThổThành Đầu ThổKhôn ThổTốn MộcSinh năm 1999 mệnh gì?Kỷ MãoÂm ThổThành Đầu ThổKhảm ThủyKhôn ThổSinh năm 2000 mệnh gì?Canh ThìnDương KimBạch Lạp KimLy HỏaCàn KimSinh năm 2001 mệnh gì?Tân TỵÂm KimBạch Lạp KimCấn ThổĐoài KimSinh năm 2002 mệnh gì?Nhâm NgọDương MộcDương Liễu MộcĐoài KimCấn ThổSinh năm 2003 mệnh gì?Quý MùiÂm MộcDương Liễu MộcCàn KimLy HỏaSinh năm 2004 mệnh gì?Giáp ThânDương ThủyTuyền Trung ThủyKhôn ThổKhảm ThủySinh năm 2005 mệnh gì?Ất DậuÂm ThủyTuyền Trung ThủyTốn MộcKhôn ThổSinh năm 2006 mệnh gì?Bính TuấtDương ThổỐc Thượng ThổChấn MộcChấn MộcSinh năm 2007 mệnh gì?Đinh HợiÂm ThổỐc Thượng ThổKhôn ThổTốn MộcSinh năm 2008 mệnh gì?Mậu TýDương HỏaTích Lịch HỏaKhảm ThủyKhôn ThổSinh năm 2009 mệnh gì?Kỷ SửuÂm HỏaTích Lịch HỏaLy HỏaCàn KimSinh năm 2010 mệnh gì?Canh DầnDương MộcTùng Bách MộcCấn ThổĐoài KimSinh năm 2011 mệnh gì?Tân MãoÂm MộcTùng Bách MộcĐoài KimCấn ThổSinh năm 2012 mệnh gì?Nhâm ThìnDương ThủyTrường Lưu ThủyCàn KimLy HỏaSinh năm 2013 mệnh gì?Quý TỵÂm ThủyTrường Lưu ThủyKhôn ThổKhảm ThủySinh năm 2014 mệnh gì?Giáp NgọDương KimSa Trung KimTốn MộcKhôn ThổSinh năm 2015 mệnh gì?Ất MùiÂm KimSa Trung KimChấn MộcChấn MộcSinh năm 2016 mệnh gì?Bính ThânDương HỏaSơn Hạ HỏaKhôn ThổTốn MộcSinh năm 2017 mệnh gì?Đinh DậuÂm HỏaSơn Hạ HỏaKhảm ThủyKhôn ThổSinh năm 2018 mệnh gì?Mậu TuấtDương MộcBình Địa MộcLy HỏaCàn KimSinh năm 2019 mệnh gì?Kỷ HợiÂm MộcBình Địa MộcCấn ThổĐoài KimSinh năm 2020 mệnh gì?Canh TýDương ThổBích Thượng ThổĐoài KimCấn ThổSinh năm 2021 mệnh gì?Tân SửuÂm ThổBích Thượng ThổCàn KimLy HỏaSinh năm 2022 mệnh gì?Nhâm DầnDương KimKim Bạch KimKhôn ThổKhảm ThủySinh năm 2023 mệnh gì?Quý MãoÂm KimKim Bạch KimTốn MộcKhôn ThổSinh năm 2024 mệnh gì?Giáp ThìnDương HỏaPhúc Đăng HỏaChấn MộcChấn MộcSinh năm 2025 mệnh gì?Ất TỵÂm HỏaPhúc Đăng HỏaKhôn ThổTốn MộcSinh năm 2026 mệnh gì?Bính NgọDương ThủyThiên Hà ThủyKhảm ThủyKhôn ThổSinh năm 2027 mệnh gì?Đinh MùiÂm ThủyThiên Hà ThủyLy HỏaCàn KimSinh năm 2028 mệnh gì?Mậu ThânDương ThổĐại Trạch ThổCấn ThổĐoài KimSinh năm 2029 mệnh gì?Kỷ DậuÂm ThổĐại Trạch ThổĐoài KimCấn ThổSinh năm 2030 mệnh gì?Canh TuấtDương KimThoa Xuyến KimCàn KimLy Hỏa

Cách xem bảng tra cung phi vợ chồng để xem có hợp nhau hay không?

Sau khi tính được cung phi của hai vợ chồng theo bảng bên trên, các bạn đem tra vào bảng cung phi vợ chồng dưới đây. Trong đó, cung phi của chồng sẽ được tra theo hàng ngang, còn cung phi của vợ sẽ được tra theo hàng dọc, điểm giao nhau chính là kết quả bạn cần tìm. Kết quả sau cùng sẽ cho biết vợ chồng bạn có hợp tuổi hay không.

Bảng tra cung phi bát trạch, mệnh ngũ hành theo năm sinhVí dụ: Chồng cung Khôn, vợ cung Đoài, dựa vào bảng tra cung mệnh trên thì ta được kết quả là Thiên Y (tốt).

Ý nghĩa cát, hung trong bảng tra cung mệnh vợ chồng

Trong bảng tra cung mệnh vợ chồng, chúng ta thấy có 8 kết quả, đó là cung Sinh Khí, Diên Niên (Phúc Đức), Thiên Y, Phục Vị là cung cát (tốt). Những cung còn lại như Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại và Tuyệt Mệnh là hung (xấu).

Những cung mệnh vợ chồng tốt

Cung Sinh Khí là cung mang lại gia đạo hạnh phúc, phát tài, sự nghiệp hanh thông, thăng tiến. Vợ chồng ở cung này có con cháu đông đúc, nhiều người anh kiệt tài hoa.

Cung Diên Niên (Phúc Đức) là cung cát. Vợ chồng thuộc cung Diên Niên thì gia đạo thuận hòa, hạnh phúc, công việc làm ăn ngày càng phát đạt và con cháu hiển hách, vẻ vang.

Cung Thiên Y là cung cát, thiên về sức khỏe. Vợ chồng cung này sẽ giúp các thành viên trong gia đình có sức khỏe ổn định. Đây là nền tảng tiền đề vươn tới thành công và xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Cung Phục Vị cũng là một trong số các cung cát. Vợ chồng gặp được cung này thì “tiểu phú, trung thọ, sinh con gái nhiều, con trai ít…”

Những cung mệnh vợ chồng xấu

3: Tuổi Canh Tuất hợp với màu gì và kỵ màu sắc nào nhất?

Cung Tuyệt Mệnh là cung rất xấu, cung đại hung. Hôn nhân có thể đổ vỡ, thậm chí là có tang.

Cung Ngũ Quỷ là cung khiến cho vợ chồng cũng như các thành viên hay gặp điều tiếng thị phi. Trong gia đình có người thường xuyên bị tai nạn hoặc mổ xẻ. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng thì rất trắc trở.

Cung Lục Sát là cung xấu đối với đường tiền tài công danh và sức khỏe của gia đình. Nếu phạm phải cung này trong nhà sẽ rất dễ dẫn đến có người phải chịu ốm đau triền miên, nếu nặng hơn có thể dẫn đến tang ma.

Cung Họa Hại cũng là cung không tốt cho sức khỏe của mọi người. Một số trường hợp có thể khiến cho gia đình phải ly tán hoặc gặp nhiều tai ương.

Nam cung Càn hợp vợ cung gì?

Trai cung Càn lấy gái cung Càn (Phục Vị)

Trai cung Càn gái cung Khảm (Lục Sát)

Trai cung Càn lấy gái cung Cấn (Thiên Y)

Trai cung Càn lấy gái cung Chấn (Ngũ Quỷ)

Trai cung Càn lấy gái cung Tốn (Họa Hại)

Trai cung Càn lấy gái cung Đoài (Sinh Khí)

Trai cung Càn lấy gái cung Ly (Tuyệt Mệnh)

Trai cung Càn lấy gái cung Khôn (Diên Niên)

Nam cung Khảm hợp vợ cung gì?

Trai cung Khảm gái cung Khảm (Phục Vị)

Trai cung Khảm lấy gái cung Ly (Họa Hại)

Trai cung Khảm lấy gái cung Cấn (Ngũ Quỷ)

Trai cung Khảm lấy gái cung Khôn (Tuyệt Mệnh)

Trai cung Khảm lấy vợ cung Chấn (Thiên Y)

Trai cung Khảm lấy vợ cung Đoài (Diên Niên)

Trai cung Khảm lấy vợ cung Tốn (Sinh Khí)

Trai cung Khảm lấy vợ cung Càn (Lục Sát)

Nam cung Cấn hợp vợ cung gì?

Trai cung Cấn lấy gái cung Cấn (Phục Vị)

Trai cung Cấn lấy gái cung Tốn (Tuyệt Mệnh)

Trai cung Cấn lấy gái cung Chấn (Lục Sát)

3: Những mẫu móng tay ngày Tết đẹp-độc-lạ không thể bỏ lỡ

Trai cung Cấn lấy gái cung Ly (Họa Hại)

Trai cung Cấn lấy gái cung Khôn (Sinh Khí)

Trai cung Cấn lấy gái cung Đoài (Diên Niên)

Trai cung Cấn lấy gái cung Càn (Thiên Y)

Trai cung Cấn gái cung Khảm (Ngũ Quỷ)

Nam cung Chấn hợp vợ cung gì?

Trai cung Chấn lấy gái cung Chấn (Phục Vị)

Trai cung Chấn gái cung Khảm (Thiên Y)

Trai cung Chấn lấy gái cung Tốn (Diên Niên)

Trai cung Chấn lấy gái cung Khôn (Họa Hại)

Trai cung Chấn lấy gái cung Ly (Sinh Khí)

Trai cung Chấn lấy gái cung Càn (Lục Sát)

Trai cung Chấn lấy gái cung Đoài (Tuyệt Mệnh)

Trai cung Chấn lấy gái cung Cấn (Ngũ Quỷ)

Nam cung Tốn hợp vợ cung gì?

Trai cung Tốn lấy gái cung Tốn (Phục Vị)

Trai cung Tốn lấy gái cung Chấn (Diên Niên)

Trai cung Tốn lấy gái cung Khôn (Ngũ Quỷ)

Trai cung Tốn gái cung Khảm (Sinh Khí)

Trai cung Tốn lấy gái cung Càn (Họa Hại)

Trai cung Tốn lấy gái cung Ly (Thiên Y)

Trai cung Tốn lấy gái cung Cấn (Tuyệt Mệnh)

Trai cung Tốn lấy gái cung Đoài (Lục Sát)

Nam cung Ly hợp vợ cung gì?

Trai cung Ly lấy gái cung Ly (Phục Vị)

Trai cung Ly lấy gái cung Càn (Tuyệt Mệnh)

3: Sinh năm 1957 mệnh gì? Hợp màu gì? Đá phong thủy nào? – MIXI.VN

Trai cung Ly gái cung Khảm (Diên Niên)

Trai cung Ly lấy gái cung Cấn (Họa Hại)

Trai cung Ly lấy gái cung Chấn (Sinh Khí)

Trai cung Ly lấy gái cung Tốn (Thiên Y)

Trai cung Ly lấy gái cung Khôn (Lục Sát)

Trai cung Ly lấy gái cung Đoài (Ngũ Quỷ)

Nam cung Khôn hợp vợ cung gì?

Trai cung Khôn lấy gái cung Khôn (Phục Vị)

Trai cung Khôn lấy gái cung Càn (Diên Niên)

Trai cung Khôn gái cung Khảm (Tuyệt Mệnh)

Trai cung Khôn lấy gái cung Cấn (Sinh Khí)

Trai cung Khôn lấy gái cung Chấn (Họa Hại)

Trai cung Khôn lấy gái cung Ly (Lục Sát)

Trai cung Khôn lấy gái cung Đoài (Thiên Y)

Trai cung Khôn lấy gái cung Tốn (Ngũ Quỷ)

Nam cung Đoài hợp vợ cung gì?

Trai cung Đoài lấy gái cung Đoài (Phục Vị)

Trai cung Đoài lấy gái cung Càn (Sinh Khí)

Trai cung Đoài lấy gái cung Khảm (Họa Hại)

Trai cung Đoài lấy gái cung Cấn (Diên Niên)

Trai cung Đoài lấy gái cung Chấn (Tuyệt Mệnh)

Trai cung Đoài lấy gái cung Tốn (Lục Sát)

Trai cung Đoài lấy gái cung LY (Ngũ Quỷ)

Trai cung Đoài lấy gái cung Khôn (Thiên Y)

Trên đây là những thông tin về bảng tra cứu cung phi bát trạch trong hôn nhân vợ chồng, mệnh ngũ hành theo năm sinh để bạn đọc tham khảo!

Theo tuvingaynay.com!

Related Posts