Ngày tốt tháng 3 năm 2022 là ngày nào? – META.vn

Ngay tốt tháng 3 2022

Người Việt thường có quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, do vậy, mọi người thường xem các ngày tốt trong tháng trước khi làm một việc quan trọng nào đó. Trong bài viết hôm nay, META.vn xin chia sẻ đến bạn thông tin những ngày đẹp, ngày tốt tháng 3 năm 2022. Các bạn tham khảo nhé!

>> Xem thêm: Tháng 3 có ngày lễ gì? Các ngày lễ trong tháng 3

Ngày tốt trong tháng 3 Dương lịch năm 2022

Dưới đây là danh sách ngày tốt trong tháng 3 Dương lịch năm 2022 để bạn tham khảo:

Ngày 1/3/2022

 • Nhằm ngày 29/1/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Quý Sửu, Tháng Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Chủy – Trực: Bế
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 3/3/2022

 • Nhằm ngày 1/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Ất Mão, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tỉnh – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

>> Xem thêm: Ngày 3 tháng 3 Dương lịch là ngày gì?

Ngày 6/3/2022

 • Nhằm ngày 4/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tinh – Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 7/3/2022

 • Nhằm ngày 5/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Trương – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 9/3/2022

 • Nhằm ngày 7/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Tân Dậu, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Chẩn – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 12/3/2022

 • Nhằm ngày 10/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Đê – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 14/3/2022

 • Nhằm ngày 12/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Bính Dần, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tâm – Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 15/3/2022

 • Nhằm ngày 13/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Đinh Mão, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Vĩ – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 18/3/2022

 • Nhằm ngày 16/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Ngưu – Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 19/3/2022

 • Nhằm ngày 17/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Nữ – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 21/3/2022

 • Nhằm ngày 19/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Quý Dậu, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Nguy – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 24/3/2022

 • Nhằm ngày 22/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Bính Tý, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Khuê – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 26/3/2022

 • Nhằm ngày 24/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Mậu Dần, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Vị – Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 27/3/2022

 • Nhằm ngày 25/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mão, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Mão – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 30/3/2022

 • Nhằm ngày 28/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Sâm – Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 31/3/2022

 • Nhằm ngày 29/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Quý Mùi, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tỉnh – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Kết luận:

 • Ngày tốt mua xe tháng 3 Dương lịch năm 2022 : Ngày 3/3, 6/3, 15/3, 18/3, 27/3, 30/3.
 • Ngày tốt nhập trạch tháng 3 Dương lịch năm 2022: Ngày 1/3, 3/3, 6/3, 14/3, 15/3, 18/3, 26/3, 27/3, 30/3.
 • Ngày tốt cưới hỏi tháng 3 Dương lịch năm 2022: Ngày 9/3, 10/3, 13/3, 15/3, 17/3, 22/3, 24/3, 26/3.
 • Ngày tốt động thổ tháng 3 Dương lịch năm 2022: Ngày 1/3, 6/3, 14/3, 18/3, 21/3, 26/3, 30/3.
 • Ngày tốt khai trương tháng 3 Dương lịch năm 2022: Ngày 2/3, 3/3, 11/3, 17/3, 23/3, 27/3.

3: Lời bài hát: Cưa là đổ [Phát Hồ X2X] [Kèm Hợp Âm] – Nhachay.vn

Lưu ý: Khi lựa chọn ngày tốt để mua xe, nhập trạch về nhà mới, động thổ xây nhà hoặc cưới hỏi… bạn cần quan tâm thêm tới yếu tố tuổi của gia chủ, tuổi của cô dâu, chú rể để có thể chọn được ngày đẹp nhất trong số những ngày tốt đã nêu ở bên trên.

>> Xem thêm: Chọn ngày tốt mua xe: Mua xe ngày nào đẹp?

Ngày tốt trong tháng 3 Âm lịch năm 2022

Ngày tốt trong tháng 3 Âm lịch năm 2022 là ngày nào? Sau đây là danh sách ngày tốt, ngày đẹp trong tháng 3 Âm lịch năm 2022 để bạn tham khảo:

Ngày 1/3/2022

 • Nhằm ngày 1/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Quỷ – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 2/3/2022

 • Nhằm ngày 2/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Ất Dậu, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Liễu – Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 4/3/2022

 • Nhằm ngày 4/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Đinh Hợi, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Trương – Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 7/3/2022

 • Nhằm ngày 7/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Canh Dần, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Giác – Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 9/3/2022

 • Nhằm ngày 9/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Nhâm Thìn, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Đê – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 10/3/2022

 • Nhằm ngày 10/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Quý Tỵ, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Phòng – Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 13/3/2022

 • Nhằm ngày 13/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Bính Thân, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Cơ – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Lịch ngày tốt tháng 3 năm 2022

Ngày 14/3/2022

 • Nhằm ngày 14/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Đinh Dậu, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Đẩu – Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 16/3/2022

 • Nhằm ngày 16/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Kỷ Hợi, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Nữ – Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

3: Sinh năm 2011 mệnh gì? Tuổi Tân Mão Hợp tuổi nào & Màu gì?

Ngày 19/3/2022

 • Nhằm ngày 19/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Nhâm Dần, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Thất – Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 21/3/2022

 • Nhằm ngày 21/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Giáp Thìn, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Khuê – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 22/3/2022

 • Nhằm ngày 22/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Ất Tỵ, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Lâu – Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 25/3/2022

 • Nhằm ngày 25/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Mậu Thân, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tất – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 26/3/2022

 • Nhằm ngày 26/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Chuỷ – Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 28/3/2022

 • Nhằm ngày 28/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Tân Hợi, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tỉnh – Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

3: Năm 1975 mệnh gì? Tìm hiểu tử vi của người sinh năm 1975

>>> Xem thêm:

 • Ngày tốt tháng 4 năm 2022
 • Ngày tốt tháng 5 năm 2022

Kết luận:

 • Ngày tốt mua xe tháng 3 Âm lịch năm 2022: Ngày 7/3, 10/3, 19/3, 21/3, 22/3.
 • Ngày đẹp nhập trạch, chuyển nhà tháng 3 Âm lịch năm 2022: Ngày 2/3, 4/3, 7/3, 10/3, 16/3, 19/3, 21/3, 26/3, 28/3.
 • Ngày tốt động thổ tháng 3 Âm lịch năm 2022: Ngày 2/3, 10/3, 19/3, 21/3, 26/3.
 • Ngày tốt cưới hỏi tháng 3 Âm lịch năm 2022: Ngày 4/3, 6/3, 7/3, 10/3, 12/3, 19/3, 21/3, 22/3, 25/3.
 • Ngày tốt khai trương tháng 3 Âm lịch năm 2022: Ngày 11/3, 17/3, 19/3, 21/3, 29/3.

Lưu ý: Khi lựa chọn ngày tốt mua xe, nhập trạch hay động thổ xây nhà, về nhà mới hay cưới hỏi… bạn cần quan tâm thêm tới tuổi của gia chủ, của cô dâu, chú rể để tìm được ngày tốt phù hợp nhất trong danh sách những ngày tốt được nêu ở trên nhé.

Lưu ý: Những thông tin trong bài viết chỉ có tính chất tham khảo.

Trên đây là những thông tin về ngày tốt, ngày đẹp nhất trong tháng 3 Âm lịch và Dương lịch năm 2022 mà META muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn. Đừng quên thường xuyên truy cập website META.vn để cập nhật những thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết!

>>> Xem thêm:

 • Lịch Âm Dương – Lịch vạn niên – Âm lịch hôm nay
 • Tải lịch Âm Dương về điện thoại & cách xem lịch Âm trên iPhone, Android
 • Đổi lịch Âm Dương online: Đổi ngày Dương sang Âm, ngày Âm sang Dương
 • Ngày hoàng đạo là gì? Tại sao xem ngày tốt xấu nên chọn ngày hoàng đạo?
 • Xem giờ hoàng đạo hôm nay, giờ tốt hôm nay, chọn giờ đẹp hôm nay

Related Posts