Lời Bài Hát Pinkfong Baby Shark – Lyrics, MP3 & Bản Dịch Chuẩn

Lời bài hát baby shark

Video Lời bài hát baby shark

Lời bài hát pinkfong baby shark luôn là bài hát được tìm kiếm nhiều nhất, đặc biệt là đối tượng là trẻ nhỏ. Tại bài viết này của Lynamde.net, chúng ta sẽ có được những version khác nhau của lời bài hát Pinkfong Baby Shark. Xem ngay dưới đây nhé!

pinkfong baby shark lời bài hát
pinkfong baby shark lời bài hát

Lời bài hát Pinkfong Baby Shark trong Youtube

Baby shark, doo doo doo doo doo doo. Baby shark, doo doo doo doo doo doo. Baby shark, doo doo doo doo doo doo. Baby shark!

Mommy shark, doo doo doo doo doo doo. Mommy shark, doo doo doo doo doo doo. Mommy shark, doo doo doo doo doo doo. Mommy shark!

Daddy shark, doo doo doo doo doo doo. Daddy shark, doo doo doo doo doo doo. Daddy shark, doo doo doo doo doo doo. Daddy shark!

Grandma shark, doo doo doo doo doo doo. Grandma shark, doo doo doo doo doo doo. Grandma shark, doo doo doo doo doo doo. Grandma shark!

3: Cách chơi Ô ăn quan từ A đến Z và một số mẹo chơi bạn nên biết

Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo. Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo. Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo. Grandpa shark!

Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo. Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo. Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo. Let’s go hunt!

Run away, doo doo doo doo doo doo. Run away, doo doo doo doo doo doo. Run away, doo doo doo doo doo doo. Run away!

Safe at last, doo doo doo doo doo doo. Safe at last, doo doo doo doo doo doo. Safe at last, doo doo doo doo doo doo. Safe at last!

It’s the end, doo doo doo doo doo doo. It’s the end, doo doo doo doo doo doo. It’s the end, doo doo doo doo doo doo. It’s the end!

Pinkfong Baby Shark Lời Bài Hát – Phiên dịch Tiếng Việt

Bản hợp âm chuẩn Pinkfong Baby Shark

3: Bài Thơ Bạn Mới Đến Trường ❤Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

It’s the [Fm]end doo doo, doo doo doo doo It’s the [C#]end doo doo, doo doo doo doo It’s the [G#]end doo doo, doo doo doo doo

Safe at [Eb]last Safe at [Fm]last doo doo, doo doo doo doo Safe at [C#]last doo doo, doo doo doo doo Safe at [G#]last doo doo, doo doo doo doo

Run [Eb]away Run [Fm]away doo doo, doo doo doo doo Run [C#]away doo doo, doo doo doo doo Run [G#]away doo doo, doo doo doo doo LÊN 1/2 TONE

Let’s go [D]hunt Let’s go [Em]hunt doo doo, doo doo doo doo Let’s go [C]hunt doo doo, doo doo doo doo Let’s go [G]hunt doo doo, doo doo doo doo

Grandpa [D]Shark Grandpa [Em]Shark doo doo, doo doo doo doo Grandpa [C]Shark doo doo, doo doo doo doo Grandpa [G]Shark doo doo, doo doo doo doo

3: Đèn kéo quân là gì? Cách làm đèn kéo quân đẹp, đơn giản – META.vn

Grandma [D]Shark Grandma [Em]Shark doo doo, doo doo doo doo Grandma [C]Shark doo doo, doo doo doo doo Grandma [G]Shark doo doo, doo doo doo doo

Daddy [D]Shark Daddy [Em]Shark doo doo, doo doo doo doo Daddy [C]Shark doo doo, doo doo doo doo Daddy [G]Shark doo doo, doo doo doo doo

Mommy [D]Shark Mommy [Em]Shark doo doo, doo doo doo doo Mommy [C]Shark doo doo, doo doo doo doo Mommy [G]Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby [D]Shark Baby [Em]Shark doo doo, doo doo doo doo Baby [C]Shark doo doo, doo doo doo doo Baby [G]Shark doo doo, doo doo doo doo

Vừa rồi, chúng tôi đã tổng hợp đầu đủ các phiên bản pinkfong baby shark lời bài hát khác nhau. Hy vọng có đủ những thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Chúc các bạn nghe nhạc, thưởng thức âm nhạc vui vẻ Lynamde.net nhé!

Related Posts