Hợp đồng tổ chức đám cưới (Mẫu miễn phí) – Unilaw

Hop dong cuoi gia

Video Hop dong cuoi gia

Hợp đồng Wedding Planner này (Hợp đồng) được ký kết vào ____________________ (Ngày có hiệu lực), trước và giữa ________________________, với địa chỉ là _____________________________ (Khách hàng) và _________________, với địa chỉ là _______________________________, (Người lập kế hoạch), cũng được gọi riêng với tư cách là Bên và gọi chung là các Bên.

 1. Thông tin chi tiết về đám cưới.

Ngày cưới: _______________________________ (Ngày cưới)

Địa điểm tổ chức lễ: _______________________________

Vị trí tiếp tân: _______________________________

 1. Nhiệm vụ của người lập kế hoạch. Khách hàng tham gia các dịch vụ của Người lập kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ sau liên quan đến sự kiện:

  1. Tư vấn không giới hạn qua email và / hoặc điện thoại.

Số điện thoại của nhà lập kế hoạch: _______________________________

Địa chỉ Email của Người lập kế hoạch: _______________________________

Số điện thoại của khách hàng: _______________________________

Địa chỉ Email của Khách hàng: _______________________________

 1. 3: Tài khoản MT5 là gì? Cách tạo tài khoản MetaTrader 5 từ A đến Z

  Tư vấn trực tiếp không giới hạn. Xin lưu ý, sẽ phát sinh thêm chi phí cho chi phí đi lại nếu cuộc họp cách nhà / văn phòng của Người lập kế hoạch hơn _____ dặm.

 2. Hỗ trợ ngân sách và phân tích chi phí.

 3. Thảo luận và phát triển chủ đề / phong cách cho đám cưới.

 4. Tìm tất cả các nhà cung cấp và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

 5. Quản lý và phối hợp với nhân viên địa điểm lễ tân và lễ tân.

 6. Quản lý tất cả các nhà cung cấp và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Xin lưu ý, sẽ phát sinh thêm chi phí cho chi phí đi lại cho bất kỳ chuyến du lịch nào cách nhà / văn phòng của Planners hơn ______ dặm.

 7. Ghé thăm địa điểm tổ chức lễ và tiệc trước Ngày cưới.

 8. Cung cấp lịch trình chi tiết cho các nhà cung cấp và / hoặc các nhà cung cấp dịch vụ và tiệc cưới.

 9. Xác nhận và theo dõi với tất cả các nhà cung cấp và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ 1-2 tuần trước Ngày cưới.

 10. Ngày phối hợp và giám sát cho đến ngày _____________________________.

 1. Thanh toán. Các Bên đồng ý với các Điều khoản Thanh toán và Thanh toán sau:

3: Top 10+ các sàn giao dịch tiền ảo uy tín nhất Việt Nam năm 2023

Tổng Phí Dịch vụ: _________________________________________________________

Đặt cọc không hoàn lại đến hạn khi thực hiện hợp đồng: ___________________

Số dư Đến hạn: __________________________________________________________________

Số dư Ngày đến hạn: ____________________________________________________________

 1. Sự hủy bỏ.

Bởi Khách hàng. Khách hàng có thể hủy bỏ Hợp đồng này bất kỳ lúc nào. Nếu Khách hàng hủy trước ____ ngày trước Ngày Cưới, Khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền, ngoại trừ khoản đặt cọc không hoàn lại. Nếu Khách hàng hủy trong khoảng ____ đến tối đa ______ ngày trước Ngày cưới, Khách hàng sẽ được hoàn lại năm mươi phần trăm (50%). Nếu Khách hàng hủy trước Ngày cưới ít hơn ____ ngày, Khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền.

Bởi Planner. Người lập kế hoạch có thể hủy bỏ Hợp đồng này bất cứ lúc nào. Nếu Người lập kế hoạch hủy bỏ, Người lập kế hoạch phải cung cấp một người lập kế hoạch thay thế, phù hợp, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Khách hàng và sẽ được gửi bằng văn bản. Thay vào đó, Người lập kế hoạch sẽ hoàn trả tất cả các khoản tiền mà Khách hàng đã thanh toán trước đó, bao gồm bất kỳ khoản tiền gửi không hoàn lại nào. Trong trường hợp Người lập kế hoạch tìm được người lập kế hoạch thay thế phù hợp, Người lập kế hoạch sẽ chuyển tất cả các khoản tiền mà Khách hàng đã trả trước đó cho người lập kế hoạch thay thế, trừ đi bất kỳ khoản tiền nào mà người lập kế hoạch thay thế đồng ý sẽ được Người lập kế hoạch kiếm được cho các dịch vụ được thực hiện cho đến ngày hủy bỏ.

 1. Giới hạn trách nhiệm của người lập kế hoạch. Người lập kế hoạch sẽ cố gắng tìm kiếm các nhà cung cấp và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu. Tuy nhiên, Planner không đảm bảo bất kỳ nhà cung cấp và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào về hiệu suất và / hoặc sản phẩm. Người lập kế hoạch sẽ không chịu trách nhiệm về hiệu suất và / hoặc sản phẩm của nhà cung cấp và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp Khách hàng thay đổi ngày tổ chức đám cưới, Người lập kế hoạch sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng, nhưng tình trạng sẵn có của Người lập kế hoạch không được đảm bảo cho bất kỳ ngày nào khác ngoài ngày đã nêu ở trên.

 2. Giải quyết tranh chấp và Phí pháp lý. Trong trường hợp tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này mà hai bên không thể giải quyết được bằng thỏa thuận, các Bên đồng ý tham gia hòa giải. Nếu vấn đề không thể được giải quyết thông qua hòa giải và hành động pháp lý xảy ra sau đó, Bên thành công sẽ được hưởng các khoản phí pháp lý của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phí luật sư của mình.

 3. Tính hiệu lực từng phần. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị coi là vô hiệu hoặc không thể thi hành, toàn bộ hoặc một phần, phần đó sẽ bị cắt khỏi phần còn lại của Hợp đồng và tất cả các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và có hiệu lực thi hành.

 4. Hợp đồng pháp lý và ràng buộc. Hợp đồng này là hợp pháp và ràng buộc giữa các Bên như đã nêu ở trên. Hợp đồng này có thể được ký kết và có giá trị pháp lý và ràng buộc ở cả Hoa Kỳ và toàn Châu Âu. Mỗi Bên tuyên bố rằng họ có thẩm quyền ký kết Hợp đồng này.

 5. 3: “Chief Kim” – Bộ phim này có gì hot mà đánh bại cả bom tấn của Lee

  Luật chính quyền và quyền tài phán. Các Bên đồng ý rằng Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi Quốc gia và / hoặc Quốc gia nơi lễ cưới sẽ diễn ra.

 6. Toàn bộ thỏa thuận. Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng Hợp đồng này thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên. Trong trường hợp các Bên muốn thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào, thì các Bên sẽ làm như vậy bằng văn bản để cả hai bên cùng ký.

Các Bên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu trên được thể hiện bằng chữ ký của họ như sau:

Khách hàng

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

Người lập kế hoạch

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

Related Posts