Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Hoá 12 bài 15

Video Hoá 12 bài 15

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 12
  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 12
  • Giải Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 76 SGK Hóa 12): Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.

3: Hướng dẫn lên cấu hình hoàn chỉnh một bộ máy đào Bitcoin, ETH

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 2 (trang 76 SGK Hóa 12): Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ.

3: Đánh giá sàn ICMarkets lừa đảo? – Review khách quan, trung thực

B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

C. Cao su isoprene, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ.

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

3: Hướng dẫn lên cấu hình hoàn chỉnh một bộ máy đào Bitcoin, ETH

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 3 (trang 77 SGK Hóa 12): Cho biết các monomer được dùng để điều chế các polime sau:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Hoa 12

3: Hướng dẫn lên cấu hình hoàn chỉnh một bộ máy đào Bitcoin, ETH

Lời giải:

a) CH2=CH-Cl

b) CF2=CF2

c) Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Hoa 12 2

d) NH2-[CH2]6-COOH

3: Các sàn MT4 Tốt nhất năm 2023 – FxScouts

e) Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Hoa 12 3

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 77 Sgk Hoa 12 4

g) H2N-[CH2]6-NH2 và HCOO-[CH2]4-COOH

Bài 4 (trang 77 SGK Hóa 12): Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

a. PVC (làm vải giả da) và da thật.

b. Tơ tằm và tơ axetat.

3: Hướng dẫn lên cấu hình hoàn chỉnh một bộ máy đào Bitcoin, ETH

Lời giải:

a. Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử có mùi khét như tóc cháy, là da thật, còn lại là PVC

b. Đốt 2 mẫu thử, mẫu thử khi cháy có mùi khét như tóc cháy là tơ tằm, còn lại là tơ axetat

Bài 5 (trang 77 SGK Hóa 12): a. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:.

– Stiren → polistiren.

– Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7).

b. Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn polime mỗi loại, biết rằng hiệu suất của hai phản ứng trên là 90%.

3: Hướng dẫn lên cấu hình hoàn chỉnh một bộ máy đào Bitcoin, ETH

Lời giải:

– Stiren → polistiren.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12

Từ Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7))

nH2N-[CH2]6COOH Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 7 (-HN-[CH2]6-CO-)n + H2O

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 2

Khối lượng stiren cần dùng là m = 1 tấn

Vì H= 90% nên m = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 3 = 1,1(tấn )

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 4

Khối lượng của axit ω-aminoentantic cần dùng là m = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 5 = 1,14 (tấn)

vì H = 90% nên m = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 77 Sgk Hoa 12 6 = 1,27(tấn )

Related Posts