Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 41 : Phenol – Sachgiaibaitap.com

Hoá 11 bài 41

Video Hoá 11 bài 41

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 11
  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 11
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11
  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 11
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
  • Giải Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 41 : Phenol giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 193 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau :

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 193 Sgk Hoa 11

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 193 Sgk Hoa 11 1

Bài 2 (trang 193 SGK Hóa 11): Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1) ;

2,4,6-trinitrophenol (2)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Lời giải:

a) Phenol C6H5-OH là một rượu thơm S b) Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước Đ c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen Đ d) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit S e) Giữa nhóm -OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau Đ

Giải thích

3: Chỉ báo ADX là gì? Cách cài đặt & sử dụng chỉ báo ADX – Tradervn

a) sai vì theo định nghĩa ancol thơm: phân tử có nhóm -OH liên kết với nguyên tử C no thuộc mạch nhánh của vòng benzen. VD: C6H5CH2OH

d) sai vì tính axit của dung dịch phenol rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím.

Bài 3 (trang 193 SGK Hóa 11): Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c. Cho 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Lời giải:

a. Gọi số mol của phenol và etanol lần lượt là x và y (mol)

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 193 Sgk Hoa 11 1

b. Theo đề bài ta có hệ phương trình:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 193 Sgk Hoa 11 4

c.

3: Tài Khoản Tradingview Pro Miễn Phí 2022 ❤ Share Free

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 193 Sgk Hoa 11 3

Vậy ta sẽ thu được 22,9 g axit picric.

Bài 4 (trang 193 SGK Hóa 11): Cho từ từ phenol vào nước brom; stiren vào dung dịch brom trong CCl4. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

– Khi cho phenol vào nước brom thì có kết tủa trắng xuất hiện:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 4 Trang 193 Sgk Hoa 11 1

– Khi cho stiren vào dung dịch brom trong CCl4 thì dung dịch brom bị nhạt màu, do:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 4 Trang 193 Sgk Hoa 11 2

Bài 5 (trang 193 SGK Hóa 11): Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục, trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol.

Lời giải:

C6H5ONa + CO2 + H2O Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 193 Sgk Hoa 11 1 C6H5OH ↓ + NaHCO3

– Dung dịch bị vẩn đục là do phản ứng tạo ra phenol.

3: Công ty thiết kế website nina lừa đảo hay không

– Nhận xét về tính axit của phenol: Phenol có tính axit yếu hơn nấc thứ nhất của axit cacbonic H2CO3, nên bị axit cacbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối.

Bài 6 (trang 193 SGK Hóa 11): Viết các phương trình hóa học điều chế:

– phenol từ benzen (1)

– stiren từ etylbenzen (2)

Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Lời giải:

– (1) Điều chế phenol phenol từ benzen:

C6H6 + Br2 —Fe, to→ C6H5Br + HBr

C6H5Br + 2NaOHđặc —to cao, P cao→ C6H5ONa + NaBr + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2O —to→ C6H5OH + NaHCO3

– (2) Điều chế stiren từ etybenzen:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 193 Sgk Hoa 11

Related Posts