Hoá học 11 Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm

Hoá 11 bài 35

Video Hoá 11 bài 35

1.1.1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo

Dãy đồng đẳng của benzen

 • C6H6 (benzen), C7H8 (toluen), C8H10, … , CnH2n-6 (n ≥ 6, nguyên)

Đồng phân, danh pháp

Đồng phân

 • C6H6 và C7H8 không có đồng phân hidrocacbon thơm.
 • Từ C8H10 trở đi có:
  • đồng phân vị trí tương đối của các nhóm ankyl
  • đồng phân cấu tạo mạch cacbon của nhánh
 • Ví dụ: Đồng phân của C8H10

Đồng phân vị trí tương đối của các nhóm ankyl

a) o-xilen; b) m-xilen; c) p-xilen

 • Đối với nhóm thế có từ 3C trở lên thì các em có thêm đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

Danh pháp

 • Tên hệ thống: nhóm ankyl + benzen
 • Chú ý: Nếu vòng benzen liên kết với nhiều nhóm ankyl tên gọi: số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + benzen

 • Cách đánh số các nguyên tử C trong vòng benzen sao cho tổng chỉ số trong tên gọi là nhỏ nhất.

Cấu tạo

mô hình benzen

Hình 1: Mô hình benzen

 • Có 3 liên kết đôi, có cấu trúc lục giác đều.
 • Cả 6 nguyên tử C và 6 nguyên tử H cùng nằm trên một mặt phẳng.
 • Có hai cách biểu diễn công thức của benzen: ​

1.1.2. Tính chất vật lí

 • Các hiđrocacbon thơm đều là chất lỏng hoặc rắn ở điều kiện thường ; ts, tnc tăng theo chiều tăng của phân tử khối.
 • Hiđrocacbon thơm ở thể lỏng có mùi đặc trưng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, hòa tan được nhiều chất hữu cơ.

1.1.3. Tính chất hóa học

Benzen tương đối dễ tham gia phản ứng thế hơn so với các chất oxi hóa. Đó cũng chính là tính chất hóa học đặc trưng chung của các hiđrocacbon thơm nên được gọi là tính thơm

Thế nguyên tử H của vòng benzen

3: Top 5 sàn Forex uy tín nhất thế giới giúp các trader chọn mặt gửi vàng

a) Phản ứng với halogen

 • Benzen phản ứng thế với brom:

C6H6 + Br2 có xúc tác bột sắt (ĐK: có xúc tác bột Fe)

 • Toluen tác dụng với brom:

toluen + Br2

 • Phản ứng với axit nitric:

benzen + HNO3

 • Quy tắc thế ở vòng benzen: khi ở vòng benzen đã có sẵn nhóm ankyl (hay các nhóm -OH, -NH2, -OCH3,…), phản ứng thế vào vòng sẽ dễ dàng hơn và ưu tiên thế vào vị trí o-, p-. Nếu vòng benzen đã có sẵn nhóm -NO2 ( hoặc các nhóm -COOH, -SO3H, …) phản ứng thế vào vòng sẽ khó hơn và ưu tiên xảy ra ở vị trí m-.

Điều chế thuốc nổ TNT

b) Thế nguyên tử H của mạch nhánh

toluen + Clo

Phản ứng cộng

a) Cộng Hidro

b) Cộng Clo

benzen + clo

 • Chú ý: Phản ứng này được dùng để sản xuất thuốc trừ sâu 666 nhưng do chất này có độc tính cao và phân hủy chậm nên ngày nay không được sử dụng.

Phản ứng oxi hóa

3: Dự đoán giá Shiba inu: Bây giờ có phải là lúc để mua vào SHIB?

a) Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

benzen và toluen không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường

Hình 2: Benzen và toluen không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường

Khi đun nóng hai ống nghiệm trong nồi cách thủy:

 • Benzen vẫn không làm mất màu dung dịch KMnO4
 • Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 , tạo kết tủa MnO2

b) Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

Nhận xét: Số mol CO2 luôn lớn hơn số mol H2O

1.2.1. STIREN

Cấu tạo và tính chất vật lí

a) Cấu tạo

 • Stiren có CTPT: C8H8
 • Công thức cấu tạo: ​

b) Tính chất vật lí

Stiren (còn gọi là Vinylbenzen) là chất lỏng, không màu, sôi ở 146oC, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Tính chất hóa học

Stiren có đặc điểm phần nhánh giống etilen, phần vòng giống benzen. Vì vậy, stiren thể hiện tính chất hóa học giống etilen ở phần mạch nhánh và thể hiện tính chất giống benzen ở phần nhân thơm.

3: Bảng xếp hạng VGA card đào coin tốt nhất ✳ [Update 2022]

a) Phản ứng cộng

stiren + Br2

b) Phản ứng trùng hợp

c) Phản ứng oxi hóa

1.2.2. NAPHTALEN

Cấu tạo và tính chất vật lí

 • Công thức phân tử: C10H8
 • Công thức cấu tạo:
 • Naphtalen (băng phiến) là chất rắn, nóng chảy ở 80oC, tan trong benzen, ete, … và có tính thăng hoa.

Thí nghiệm Naphtalen thăng hoa

Hình 3: Thí nghiệm Naphtalen thăng hoa

Tính chất hóa học

a) Phản ứng thế

Naphtalen + HNO3

b) Phản ứng cộng

ỨNG DỤNG CỦA HIDROCACBON

Hình 4: Ứng dụng của hidrocacbon

Related Posts