Hóa 10 Bài 18 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Hoá 10 bài 18

Video Hoá 10 bài 18

Trọn bộ lời giải Hóa học 10 Bài 18 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Hóa 10 Bài 18.

Giải Hóa học 10 Bài 18 sách mới

(Kết nối tri thức) Giải Hóa học 10 Bài 18: Ôn tập chương 5

Giải Hóa học lớp 10 trang 89

Giải Hóa học lớp 10 trang 90

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Hóa 10 Bài 19: Tốc độ phản ứng

 • Hóa 10 Bài 20: Ôn tập chương 6

 • Hóa 10 Bài 21: Nhóm halogen

(Chân trời sáng tạo) Giải Hóa học 10 Bài 18: Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide

Giải Hóa học 10 trang 114

1. Tính chất vật lí của hydrogen halide

Giải Hóa học 10 trang 115

2. Hydrohalic acid

Giải Hóa học 10 trang 116

3. Tính khử của các ion halide

Giải Hóa học 10 trang 117

4. Nhận biết ion halide trong dung dịch

Giải Hóa học 10 trang 118

3: Ví MyEtherWallet là gì? Hướng dẫn tạo và sử dụng ví MEW A-Z

5. Ứng dụng của các hydrogen halide

Giải Hóa học 10 trang 119

Bài tập (trang 119)

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Hóa 10 Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng

 • Hóa 10 Bài 16: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học

 • Hóa 10 Bài 17: Tính chất vật lí và hóa học các đơn chất nhóm VIIA

(Cánh diều) Giải Hóa học 10 Bài 18: Hydrogen halide và hydrohalic acid

Giải Hóa học 10 trang 109

I. Hydrogen halide và hydrohalic acid

Giải Hóa học 10 trang 111

II. Tính khử của một số ion halide X-

Giải Hóa học 10 trang 112

III. Ứng dụng của một số hydrogen halide

Giải Hóa học 10 trang 113

IV. Phân biệt các ion halide X-

Giải Hóa học 10 trang 114

Bài tập (trang 114)

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Hóa 10 Bài 15: Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hóa học

 • Hóa 10 Bài 16: Tốc độ phản ứng hóa học

 • Hóa 10 Bài 17: Nguyên tố và đơn chất halogen

Lưu trữ: Giải Hóa học lớp 10 Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

Related Posts