1 Gieo quẻ hỏi việc – Phongthuyso.vn

Gieo quẻ hàng ngày

Gieo quẻ hỏi việc là một hình thức phương thuật cổ xưa, giúp bạn giải đáp những thắc mắc trong cuộc sống hàng ngày về thiên thời, gia đình, tài lộc hay công việc. Mỗi khi có việc khổ não thì trong lòng an tịnh, tung niệm rồi xin quẻ theo hướng dẫn dưới đây. Bạn sẽ nhận được những chỉ dẫn đúng đắn nhất cho việc mình muốn hỏi.

Xem tử Vi 2023 – Chuyên gia luận giải

Mỗi ngày gieo một quẻ hỏi việc để xem bói biết được công việc ngày hôm đó diễn ra như thế nào? Bạn nên ứng biến ra làm sao? Nên làm gì để tránh hung gặp cát?

Xem ngay 64 quẻ dịch:

Quẻ số 1 – Thuần Càn Quẻ số 33 – Thiên Sơn Độn Quẻ số 2 – Thuần Khôn Quẻ số 34 – Lôi Thiên Đại Tráng Quẻ số 3 – Thủy Lôi Truân Quẻ số 35 – Hỏa Địa Tấn Quẻ số 4 – Sơn Thủy Mông Quẻ số 36 – Địa Hỏa Minh Di Quẻ số 5 – Thủy Thiên Nhu Quẻ số 37 – Phong Hỏa Gia Nhân Quẻ số 6 – Thiên Thủy Tụng Quẻ số 38 – Hỏa Trạch Khuê Quẻ số 7 – Địa Thủy Sư Quẻ số 39 – Thủy Sơn Kiển Quẻ số 8 – Thủy Địa Tỷ Quẻ số 40 – Lôi Thủy Giải Quẻ số 9 – Phong Thiên Tiểu Súc Quẻ số 41 – Sơn Trạch Tổn Quẻ số 10 – Thiên Trạch Lý Quẻ số 42 – Phong Lôi Ích Quẻ số 11 – Địa Thiên Thái Quẻ số 43 – Trạch Thiên Quải Quẻ số 12 – Thiên Địa Bĩ Quẻ số 44 – Thiên Phong Cấu Quẻ số 13 – Thiên Hỏa Đồng Nhân Quẻ số 45 – Trạch Địa Tụy Quẻ số 14 – Hỏa Thiên Đại Hữu Quẻ số 46 – Địa Phong Thăng Quẻ số 15 – Địa Sơn Khiêm Quẻ số 47 – Trạch Thủy Khốn Quẻ số 16 – Lôi Địa Dự Quẻ số 48 – Thủy Phong Tỉnh Quẻ số 17 – Trạch Lôi Tùy Quẻ số 49 – Trạch Hỏa Cách Quẻ số 18 – Sơn Phong Cổ Quẻ số 50 – Hỏa Phong Đỉnh Quẻ số 19 – Địa Trạch Lâm Quẻ số 51 – Thuần Chấn Quẻ số 20 – Phong Địa Quan Quẻ số 52 – Thuần Cấn Quẻ số 21 – Hỏa Lôi Phệ Hạp Quẻ số 53 – Phong Sơn Tiệm Quẻ số 22 – Sơn Hỏa Bí Quẻ số 54 – Lôi Trạch Quy Muội Quẻ số 23 – Sơn Địa Bác Quẻ số 55 – Lôi Hỏa Phong Quẻ số 24 – Địa Lôi Phục Quẻ số 56 – Hỏa Sơn Lữ Quẻ số 25 – Thiên Lôi Vô Vọng Quẻ số 57 – Thuần Tốn Quẻ số 26 – Sơn Thiên Đại Súc Quẻ số 58 – Thuần Đoài Quẻ số 27 – Sơn Lôi Di Quẻ số 59 – Phong Thủy Hoán Quẻ số 28 – Trạch Phong Đại Quá Quẻ số 60 – Thủy Trạch Tiết Quẻ số 29 – Thuần Khảm Quẻ số 61 – Phong Trạch Trung Phu Quẻ số 30 – Thuần Ly Quẻ số 62 – Lôi Sơn Tiểu Quá Quẻ số 31 – Trạch Sơn Hàm Quẻ số 63 – Thủy Hỏa Ký Tế Quẻ số 32 – Lôi Phong Hằng Quẻ số 64 – Hỏa Thủy Vị Tế

CHỦ ĐỀ XEM NHIỀU NHẤT

Tử vi 2023

Bói Bài Hằng Ngày

Xem Bói Tình Yêu

Xem tuổi làm ăn

Related Posts