Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi? – Luật Hoàng Phi

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

Câu hỏi: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi?

A. Thời gian lao động xã hội cần thiết

B. Thời gian lao động hao phí của mọi người sản xuất hàng hóa

C. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất

D. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất

3: Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 41 : Phenol – Sachgiaibaitap.com

Đáp án

Đáp án đúng là đáp án A. Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi thời gian lao động xã hội cần thiết

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng

Theo kinh tế chính trị Mác cho rằng: “Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và dùng để trao đổi với nhau”. Như vậy hàng hóa xuất phát từ quá trình lao động và tạo ra những sản phẩm thực tế cho con người. Con người sử dụng hàng hóa vào mục đích trực tiếp để trao đổi với nhau.

Giá trị xã hội là giá trị của hàng hóa được con người tạo ra và mang giá trị chung cho tất cả mọi người. Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi thời gian lao động xã hội cần thiết

3: Ethereum(ETH) là gì?Tìm hiểu toàn tập về đồng ETH(ETH coin

Thời gian lao động xã hội cần thiết: là thời gian cần thiết để sản xuất hàng hoá, với trình độ thành thạo trung bình, cường độ trung bình, trong những điều kiện bình thường so với hoàn cảnh xã hội nhất định.

Thông thường thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động cá biệt của những người cung cấp đại bộ phận lượng hàng hóa ấy trên thị trường.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

3: 7 chỉ số dòng tiền nhà đầu tư phải biết nếu không muốn thua lỗ

+ Phương án B: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi thời gian lao động hao phí của mọi người sản xuất hàng hóa là đáp án chưa chính xác bởi vì giá trị của hàng hóa không phải do mức hao phí lao động cá biệt hay thời gian lao động cá biệt qui định, mà nó được đo bởi thời gian lao động xã hội cần thiết. Có nhiều người cùng sản xuất một loại hàng hóa, nhưng điều kiện sản xuất, trình độ tay nghề, năng suất lao động khác nhau, do đó thời gian lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó là khác nhau vì vậy phải là thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa mới đúng.

+ Phương án C: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất là chưa đúng bởi vì thời gian lao động xã hội cá biệt của từng người là hoàn toàn khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tay nghề, điều kiện làm việc…nên giá trị hàng hóa không thể do bằng thời gian lao động cá biệt của người sản xuất.

+ Phương án D: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất là đáp án chưa đúng bởi vì thời gian lao động xã hội cá biệt của từng người là hoàn toàn khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tay nghề, điều kiện làm việc…Tuy nhiên việc tạo ra hàng hóa tốt cũng là một yếu tố những phải dựa vào thời gian lao động xã hội cần thiết để tạo ra hàng hóa đó.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án A. Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi thời gian lao động xã hội cần thiết

Related Posts