Giá mủ cao su hôm nay tại Bình Phước sẽ giảm? | GCS

Giá mủ cao su ngày hôm nay

Thông tin một số Công ty Cao su ở Bình Phước

Diện tích cây cao su ở Bình Phước hiện nay đứng đầu cả nước với 237.568 ha bao gồm diện tích của các công ty cao su quốc doanh và từ nhân. Cụ thể như sau

 • Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (13.828,74 ha)
 • CTCP Cao su Đồng Phú (trên 10.000 ha)
 • Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (10.800 ha)
 • Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (19.000 ha).
 • Diện tích còn lại thuộc tư nhân, hoặc các công ty doanh nghiệp địa phương đầu tư và phát triển.
giá mủ cao su bình phước
Các công ty Cao su ở Bình Phước.

Cty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

 • Tiền thân là đồn điền CEXO của Pháp, được tiếp quản vào ngày 25/3/1973, tháng 5 năm 1973 vườn cây được đưa vào khai thác thuộc Ban cao su Nam Bộ.
 • Năm 1978 được thành lập là Nông trường quốc doanh Cao su Lộc Ninh. Năm 1981 đổi tên thành Công ty Cao su Lộc Ninh và tháng 6/2010 chuyển thành Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.
 • Sau 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã trở thành một doanh nghiệp lớn, hiệu quả sản suất kinh doanh cao, đời sống người lao động không ngừng được cải thiện, đã và đang góp phần đáng kể trong việc phát triển của ngành cao su Việt Nam và địa phương.
 • Hiện tại Công ty có tổng diện tích là 10.800 ha, trong đó cao su khai thác bình quân 7.000 ha; nằm trải dài trên 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp phía tây bắc tỉnh Bình Phước.
 • Toàn công ty có 12 đơn vị trực thuộc gồm 07 Nông trường, 01 Xí nghiệp Cơ khí – Chế biến, 01 Xí nghiệp Xây Lắp, 01 Bệnh viện đa khoa, 02 Công ty con và cơ quan Công ty. Với 4.500 CNVC – LĐ, trong đó có 250 công nhân đồng bào dân tộc thiểu số.

Công ty TNHH MTV cao su Bình Long

 • Được thành lập vào tháng 7/1975 tiền thân là Nông trường Quốc doanh Cao su Quản Lợi. Đầu năm 1981, Nông trường Quốc doanh Cao su Quản Lợi được đổi tên thành Công ty Cao su Bình Long trực thuộc Tổng Cục Cao su.
 • Năm 1993, Công ty Cao su Bình Long được thành lập lại theo quyết định số 141/NN-CTCB-QĐ ngày 4/3/1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).
 • Năm 2010, Công ty Cao su Bình Long được chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Cao su Bình Long, theo Quyết định số:176/QĐ – HĐQT CSVN, ngày 21/6/ 2010, của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN.
 • Quy mô Công ty đang quản lý 13.828,74 ha cao su, trong đó vườn cây khai thác 9.863,93 ha, vườn cây KTCB 3.964,82 ha.
 • Công ty hiện có 08 nông trường, 01 vườn ươm, 01 bệnh viện đa khoa, 02 xí nghiệp chế biến mủ cao su.

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

 • Công ty Cao su Phú Riềng được thành lập ngày 06/09/1978 theo quyết định số 318/NN-TC-QĐ của Bộ Nông Nghiệp. Ngày 01/07/2010, Công ty Cao su Phú Riềng chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng theo Quyết định 178/QĐ-HĐQTCSVN của HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam.
 • Hiện nay Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (VRG).

Công ty cổ phần cao su Đồng Phú

 • Tiền thân là đồn điền Phú Riềng, kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1927.
 • Là vùng đất đỏ Bazan có khí hậu và địa chất phù hợp với phát triển cây cao su nhưng cũng là nơi có truyền thống Cách mạng, là nơi chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Miền Đông Nam Bộ ra đời ngày 28/10/1929.
 • Sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện Hiệp định hợp tác với Liên Xô (cũ) lần thứ nhất, ngày 21/5/1981 Công ty cao su Đồng Phú được thành lập.
 • Trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, từ một nông trường với diện tích 3.000 ha cây cao su già cỗi bị bom đạn tàn phá, đến nay Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú đã có diện tích trên 10.000 ha cao su, với gần 8.000 ha vườn cây đang cho khai thác.

Tóm lượt

Giá mủ cao su Bình Phước được GCS cập nhật vào khung giờ 09:00 – 10:00. Giá cao su tiểu điền được cập nhật trực tiếp từ các thương lái thu mua ở địa phương Bình Phước, các khu vực Lộc Ninh, Bình Long, Phú Riềng.

Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ.

GCS – Tổng hợp

Related Posts