Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

Gia chủ tuổi đinh mão chọn người xông đất

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Đinh Mão trong năm 2023

Đinh Hợi 1947 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Tân Sửu 1961 (Trung bình)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023

Những tuổi xông đất XẤU với tuổi 1987 trong năm 2023

Nhâm Dần 1962 (Xấu), Quý Tỵ 1953 (Xấu) , Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Quý Sửu 1973 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu)

Luận giải chi tiết tuổi xông đất gia chủ tuổi đinh mão 1987 trong năm 2023

1. Người xông đất sinh năm 1947 (Đinh Hợi – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

3: Tuổi Mão tam hợp với tuổi gì? Màu gì? Sinh năm bao nhiêu?

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

✅ Mọi người cũng xem : tử vi trọn đời nữ mạng 1967

2. Người xông đất sinh năm 1991 (Tân Mùi – mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

3: Tuổi Mão tam hợp với tuổi gì? Màu gì? Sinh năm bao nhiêu?

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia chủ. => Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

✅ Mọi người cũng xem : mơ thấy hoa hồng

3. Người xông đất sinh năm 1946 (Bính Tuất – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

3: Tuổi Mão tam hợp với tuổi gì? Màu gì? Sinh năm bao nhiêu?

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 15/20 (Khá)

4. Người xông đất sinh năm 1959 (Kỷ Hợi – mệnh Mộc)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987-

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim khắc Mộc => Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

3: Mệnh thủy là gì ? – COP Solutoin

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

5. Người xông đất sinh năm 1968 (Mậu Thân – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

3: Tuổi Mão tam hợp với tuổi gì? Màu gì? Sinh năm bao nhiêu?

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được

3: Tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2022 – Nữ mạng 1994 – Văn hóa tâm linh

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

3: Mệnh thủy là gì ? – COP Solutoin

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

✅ Mọi người cũng xem : chồng 1992 vợ 1987 sinh con năm nào tốt

6. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi – mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy xung khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

3: Mệnh thủy là gì ? – COP Solutoin

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

7. Người xông đất sinh năm 1977 (Đinh Tỵ – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

3: Tuổi Mão tam hợp với tuổi gì? Màu gì? Sinh năm bao nhiêu?

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

3: Mệnh thủy là gì ? – COP Solutoin

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Người xông đất sinh năm 1998 (Mậu Dần – mệnh Thổ)

Xông nhà 2023 tuổi 1987

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

3: Tuổi Mão tam hợp với tuổi gì? Màu gì? Sinh năm bao nhiêu?

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được

3: Tử vi tuổi Giáp Tuất năm 2022 – Nữ mạng 1994 – Văn hóa tâm linh

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

3: Mệnh thủy là gì ? – COP Solutoin

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

✅ Mọi người cũng xem : cúng ông táo là gì

9. Người xông đất sinh năm 1999 (Kỷ Mão – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

3: Tuổi Mão tam hợp với tuổi gì? Màu gì? Sinh năm bao nhiêu?

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

3: Mệnh thủy là gì ? – COP Solutoin

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

✅ Mọi người cũng xem : tướng lông mày la hán

10. Người xông đất sinh năm 1961 (Tân Sửu – mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

3: Tuổi Mão tam hợp với tuổi gì? Màu gì? Sinh năm bao nhiêu?

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia chủ. => Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Related Posts