Giải Toán 5 VNEN Bài 91: Vận tốc – VietJack.com

Bài 91 vận tốc

Video Bài 91 vận tốc

Giải Toán 5 VNEN Bài 91: Vận tốc

A. Hoạt động cơ bản

Câu 1.(Trang 81 Toán 5 VNEN Tập 2): Chơi trò chơi “tìm quãng đường đi được trong mỗi giờ”

– Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trả lời:

– Một người đi xe máy đi được quãng đường 90km hết 3 giờ. Trung bình mỗi giờ người đó đi được 30km

– Một người đi xe đạp đi được quãng đường 60km hết 4 giờ. Trung bình mỗi giờ người đó đi được 15km

Cách giải:

3 giờ đi được 90 km ⇒ 1 giờ = 90 : 3 = 30 (km)

4 giờ đi được 60 km ⇒ 1 giờ = 60 : 4 = 15 (km)

Câu 2.(Trang 82 Toán 5 VNEN Tập 2): Đọc kĩ nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn:

– Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian

– Gọi vận tốc là V, quãng đường là s, thời gian là t, ta có: v = s : t

Câu 3.(Trang 82 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chẫm trong bài giải của bài toán cho thích hợp:

Bài toán: Một người đi xe máy được quãng đường 160km hết 5 giờ. Tính vận tốc của người đi xe máy

Trả lời:

– Vận tốc của người đi xe máy là:

160 : 5 = 32 (km/giờ)

Đáp số: 32 km/giờ

3: Top 10 game kiếm tiền online HOT nhất 2022 – Finhay

Câu 4.(Trang 83 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. Một tàu hỏa đi được quãng đường 180km hết 4 giờ. Vậy vận tốc của tàu hòa là 45 km/giờ

b. Con ong bay được quãng đường 10m trong 4 giây. Vận tốc của con ong là 2,5 m/giây

c. Con đà điểu chạy được quãng đường 3150m trong 3 phút. Vận tốc chạy của con đà điểu là 1050 m/phút

B. Hoạt động thực hành

Câu 1.(Trang 83 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết vào ô trống (theo mẫu):

s 130km 200km 450m 62m t 4 giờ 8 giờ 5 phút 4 giây v 32,5km/giờ

Trả lời:

– Vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian : v = s : t

Ví dụ: s = 130km, t = 4 giờ

– Vậy vận tốc là: 130 : 4 = 32,5 km/giờ

→ Tương tự như vậy ta có bảng kết quả như sau:

s 130km 200km 450m 62m t 4 giờ 8 giờ 5 phút 4 giây v 32,5km/giờ 25km/giờ 90m/phút 15,5m/giây

Câu 2.(Trang 83 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Máy bay Bô-ing bay được quãng đường 2850km trong 3 giờ. Hãy tính vận tốc của máy bay?

Tóm tắt bài toán:

Trả lời:

Máy bay:

3 giờ: 2850 km

1 giờ : ? km

3: Buy stop là gì? Cách sử dụng lệnh Buy Stop hiệu quả nhất – Tradervn

Bài giải:

Vận tốc của máy bay Bô-ing là:

2850 : 3 = 950 (km/ giờ)

Đáp số: 950 km/giờ

Câu 3.(Trang 83 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Một người chạy 400m trong một phút 20 giây. Hãy tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây

Trả lời:

– Đổi: 1 phút 20 giây = 80 giây

– Vận tốc chạy của người đó trong một giây là:

400 : 80 = 5 (m/giây)

Đáp số: 5m/giây

Câu 4.(Trang 84 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Một con báo chạy được quãng đường 1080m trong 6 phút. Tính vận tốc chạy của con báo đó?

Trả lời:

Tóm tắt bài toán:

Con báo:

6 phút chạy : 1080m

3: Bài 17: Xác Định Tín Hiệu Ngày Bằng H1 Và H4 – AZINVEX.COM

1 phút chạy: ? m

3: Buy stop là gì? Cách sử dụng lệnh Buy Stop hiệu quả nhất – Tradervn

Bài giải:

– Vận tốc chạy của con báo đó trong một phút là:

1080 : 6 = 180 (m/phút)

Đáp số: 180 m/phút

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1.(Trang 84 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Em tìm hiểu quãng đường, thời gian đi từ nhà đến trường và tính vận tốc đi từ nhà đến trường của em?

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Quãng đường từ nhà đến trường em dài 3km. Thời gian em đi hết quãng đường đó trong 30 phút. Hỏi vận tốc đi từ nhà đến trường của em là bao nhiêu (tính theo đơn vị đo m/phút)?

3: Buy stop là gì? Cách sử dụng lệnh Buy Stop hiệu quả nhất – Tradervn

Bài giải:

– Đổi: 3km = 3000m

– Vận tốc của em đi từ nhà đến trường là:

3000 : 30 = 100 (m/phút)

Đáp số: 100 m/phút

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

  • Bài 92: Quãng đường
  • Bài 93: Thời gian
  • Bài 94: Em ôn lại những gì đã học
  • Bài 95: Bài toán về chuyển động ngược chiều
  • Bài 96: Bài toán về chuyển động cùng chiều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Related Posts