Hóa 10 Bài 12 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Bài 12 hóa 10

Video Bài 12 hóa 10

Trọn bộ lời giải Hóa học 10 Bài 12 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Hóa 10 Bài 12.

Giải Hóa học 10 Bài 12 sách mới

(Kết nối tri thức) Giải Hóa học 10 Bài 12: Liên kết cộng hóa trị

Giải Hóa học lớp 10 trang 55

I. Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị

Giải Hóa học lớp 10 trang 58

II. Độ âm điện và liên kết hóa học

Giải Hóa học lớp 10 trang 59

III. Mô tả liên kết cộng hóa trị bằng sự xen phủ orbital nguyên tử

Giải Hóa học lớp 10 trang 61

IV. Năng lượng liên kết cộng hóa trị

Giải Hóa học lớp 10 trang 62

Giải Hóa học lớp 10 trang 63

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Hóa 10 Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

 • Hóa 10 Bài 14: Ôn tập chương 3

 • Hóa 10 Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử

(Chân trời sáng tạo) Giải Hóa học 10 Bài 12: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống

Giải Hóa học 10 trang 72

1. Số oxi hoá

Giải Hóa học 10 trang 73

Giải Hóa học 10 trang 74

Giải Hóa học 10 trang 75

2. Phản ứng oxi hoá – khử

Giải Hóa học 10 trang 76

Giải Hóa học 10 trang 77

3. Lập phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá – khử

4. Ý nghĩa của phản ứng oxi hoá – khử

Giải Hóa học 10 trang 78

Giải Hóa học 10 trang 79

Bài tập (trang 79)

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Hóa 10 Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

 • Hóa 10 Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

 • Hóa 10 Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng

(Cánh diều) Giải Hóa học 10 Bài 12: Liên kết hydrogen và tương tác Van Der Waals

Giải Hóa học 10 trang 65

I. Liên kết Hydrogen

Giải Hóa học 10 trang 66

Giải Hóa học 10 trang 67

II. Tương tác Van Der Waals

Giải Hóa học 10 trang 68

Giải Hóa học 10 trang 69

Bài tập (trang 69)

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Hóa 10 Bài 13: Phản ứng oxi hóa – khử

 • Hóa 10 Bài 14: Phản ứng hóa học và enthalpy

 • Hóa 10 Bài 15: Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hóa học

Lưu trữ: Giải Hóa học lớp 10 Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

Related Posts