Bạch cầu được phân chia thành mấy loại chính? – Luật Hoàng Phi

Bạch cầu được chia thành mấy loại chính

Bạch cầu (hay còn gọi là hạch bạch huyết, tế bào miễn dịch) là thành phần quan trọng của máu, có chức năng chống lại các tác nhân lạ đi vào cơ thể. Vậy bạch cầu được phân chia thành mấy loại chính là băn khoăn của rất nhiều độc giả.

Câu hỏi: Bạch cầu được phân chia thành mấy loại chính?

A. 3 loại.

B. 4 loại.

3: Thai nhi đạp nhiều có cần phải lo lắng? – Bệnh viện Hồng Ngọc

C. 5 loại.

D. 6 loại.

Đáp án đúng C.

3: Nhóm thuốc giãn cơ vân, cơ trơn: Tác dụng & Cách dùng “CHUẨN

Bạch cầu được phân chia thành mấy loại chính là đáp án 5 loại là bạch cầu Limpho, bạch cầu ưa kiềm, bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit, bạch cầu Mono; ngoài ra bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng cách hình thành chân giả bắt và nuốt vi khuẩn vào trong tế bào rồi tiêu hóa chúng trong thực bào, tiết kháng thể gây kết dính kháng nguyên để vô hiệu hóa vi khuẩn tại limpho B và phá hủy tế bào đã bị nhiễm vi khuẩn bằng cách nhận diện và tiếp xúc với chúng, rồi tiết prôtêin đặc hiệu làm tan tế bào nhiễm tại limpho T.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Bạch cầu (hay còn gọi là hạch bạch huyết, tế bào miễn dịch) là thành phần quan trọng của máu, có chức năng chống lại các tác nhân lạ đi vào cơ thể .

Bạch cầu được phân chia thành 5 loại là bạch cầu Limpho, bạch cầu ưa kiềm, bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit, bạch cầu Mono. Trong đó 1 máu có 5000-8000 bạch cầu và bạch cầu có cấu tạo bao gồm: tế bào chất, nhân, chân giả. Bạch cầu sinh ra ở tủy xương, tỳ, bạch huyết. Thời gian tồn tại của bạch cầu chỉ khoảng 2-4 ngày.

3: Ấu Dâm – Bệnh viện Quân Y 103

Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế: thực bào, tạo kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên, phá hủy các tế bào đã bị nhiễm bệnh.

+ Khi các vi sinh vật xâm nhập vào mô nào đó của cơ thể, hoạt động đầu tiên của các bạch cầu để bảo vệ cơ thể là sự thực bào thông qua hoạt động của bạch cầu trung tính và bạch cầu mono.

+ Ở một số trường hợp, số lượng vi khuẩn xâm nhập quá lớn, lúc này bạch cầu trung tính và bạch cầu mono không thể tiêu diệt, các vi khuẩn thoát khỏi sự thực bào sẽ gặp hoạt động bảo vệ của bạch cầu limpho B (tế bào B). Kháng nguyên là những phân tử ngoại lai có khả năng kích thích cơ thể tiết ra các kháng thể. Kháng thể là những phân tử protein đặc hiệu do cơ thể tiết ra để chống lại các kháng nguyên. Khi phát hiện có vật chất có hại xâm nhập, tế bào lypho B sẽ tiết ra kháng thể. Khi phát hiện có vật chất có hại xâm nhập, tế bào lypho B sẽ tiết ra kháng thể.

+ Khi vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể thoát khỏi hoạt động bảo vệ của tế bào B và lây nhiễm cho các tế bào cơ thể sẽ gặp hoạt động bảo vệ của tế bào limpho T (tế bào T). Các tế bào T nhận diện, tiếp xúc với tế bào bị nhiễm, tiết protein đặc hiệu làm thủng màng và phá hủy tế bào đó.

Related Posts